top of page

Group Members

IMG-20220504-WA0001.jpg

               Current Ph.D. Students:

1. Ms. Akankasha S. Bhagel, July 2018

2. Ms. Anjali July-2020

3. Mr. Saksham Misra, Dec-2020

                             Past Members:

Ph.D. and Post-doc students                                         

1.Dr. Yogesh Jaiswal- Ph.D. (2020) 

2.Dr. Mukta Shaw-Ph.D. (2020)                                                      3.Dr. Yogesh Kumar-Ph.D. (2019)                                        

4.Dr. Tamalika Bhattacharya-Postdoc Fellow-(2017)       

5.Dr. Kunj B.Mishra -Postdoc Fellow-(2016)                    
 
                M.Sc and B.Tech project students

1. Ms. Deepanshu, MSc-2022-2023

2. Mr. GAURAV VASHIST, MSc-2022-23

3. Mr. Subimal Patra, MSc-2021-22

4. Ms. Pragya Sahu, MSc-2021-22

5. Ms. Anjali- M.Sc-19-20

6. Mr. Atul K.Dubey, M.Sc-20-21   

7. Ms. Preeti  Jain-M.Sc-(19-20)       

8. Mr. S. Venkatesh Varma-B. Tech-(19-20)
9. Mr. Rishabh Yadav- B.Tech(19-20)
10. Mr A. Raj- NISER Bhubaneswar-Summer Intern-(2018)
11. Mr. M. A. Sastri-B. Tech-(18-19)
12. Mr. A. BHAWSAR- B. Tech-(17-18)
13. Mr. S. SAI KUMAR GOUD-B. Tech-(17-18)
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                                         

                                                                               

bottom of page